APPROVED TRAINING ORGANISATION  SRB / ATO - 601  

ŠKOLA LETENJA
ALBANIJA SA 8000 ft


JEDINSTVENI POGLED PRI PRELETU ALBANIJE 2016, PILOTI JAGOŠ BANOVIĆ i VOJISLAV DOŠEN